SERVICES  

INSURANCE IN KYIV   

  AKB Garant
67 Peremohy prosp. Tel.: (044) 449-96-16
  ALCONA
7/9 Mykilsko-Botanichna vul. Tel.: (044) 244-33-66
  ARMA
41/8 Moskovska vul., # 66 Tel.: (044) 290-78-67
  ASKA-KYIV-CENTRALNA
5 Antonova vul., 4th fl. Tel.: (044) 271-74-74
  AVIAGARANT
14 Peremohy prosp., # 401 Tel.: (044) 216-49-21
  BAIN HOGG INTERNATIONAL
18/1g Prorizna vul., #2 Tel.: (044) 462-07-41
  BASK
8 Ivana Lepse blvd. Tel.: (044) 238-86-87
  BLAGO INSURANCE COMPANY
13 Starovakzalna vul. Tel.: (044) 274-20-34
  CLAIMS AND RECOVERY SERVICES
77 Saksahanskogo vul. Tel.: (044) 220-53-62
  CONSUL
53 Dehtyarivska vul. Tel.: (044) 456-98-37
  CREDO-CLASSIC
37 Reytarska vul. Tel.: (044) 212-34-84
  EKKO
4 Prorisna vul., #23 Tel.: (044) 228-10-82
  ENERGOPOLIS
10 Bohdanivska vul. Tel.: (044) 224-02-40
Gross Premium Collection: 1999 (in Hr) - 4 382 000
  ENERGOREZERV
4 Bratska vul. Tel.: (044) 221-40-98
  ENESTRA
21/13 Reytarska vul.. #3 Tel.: (044) 221-46-28
  FACTOTUM
5 Dymytrova vul. Tel.: (044) 220-74-14
  GARANT-AUTO
19/3 Novo-Pechersky prov. Tel.: (044) 268-83-86
Gross Premium Collection: 1999 (in Hr) - 42 283 200
# of insurance policies - 3 120 488
  INTER-POLICY
69 Volodymyrska vul. Tel.: (044) 220-74-45
  MOTOR INSURANCE BUREAU
51 Gorkoho vul., 12 fl. Tel.: (044) 227-71-84
  NADRA
25 Povitroflotsky prosp. Tel.: (044) 271-74-15
  NARODNA
19-21 Frunze vul. Tel.: (044) 462-53-69
  ONNECT INSURANCE SERVICES
9 Prorisna vul., #12 Tel.: (044) 464-13-45
  ORANTA
29 Schorsa vul. Tel.: (044) 269-21-23
Gross Premium Collection: 1999 (in Hr) - 96 056 100
# of insurance policies - 11 500 000
  OSTRA-KYIV
4a Kutuzova vul. Tel.: (044) 490-27-44, 254-24-10
Gross Premium Collection: 2000 (in Hr) - 61 638 100
  P AND PARTNERS
25 Druzhby Narodiv blvd., #53 Tel.: (044) 296-65-93
  PAN UKRAINE
4 Zlatoustivska vul. Tel.: (044) 216-71-06
  PANATSEYA
18 Chyhorina vul. Tel.: (044) 294-43-39
  POSTUP
23 M. Raskovoyi vul. Tel.: (044) 238-20-17
  PROGRESS FUND, INC.
17 M. Raskovoyi vul. Tel.: (044) 516-85-93
  QBE-UGPB INSURANCE
13 Dniprovska Naberezhna
Tel.: (044) 559-28-92. Fax: (044) 559-28-92
Member of the QBE Insurance Group-Insuring Since 1886.
  SKAID
72 Hlybochytska vul. Tel.: (044) 417-40-04
  SKIF
16/14 Martyrosyana vul. Tel.: (044) 242-07-09
  SUN LIFE
17 Starovokzalna vul. Tel.: (044) 274-42-57
  UKRAINIAN INSURANCE AND SECURITY COMPANY
71 Melnykova vul., #36 Tel.: (044) 213-96-58
  UKRINMEDSTRAKH
65 O. Gonchara vul. Tel.: (044) 216-67-55
  UNITED INSURANCE SERVICE
8b Velyka Zhytomyrska vul. Tel.: (044) 464-01-81
  UTICO
77 Saksahanskogo vul. Tel.: (044) 220-60-61

© Ukraine-Today.com