Company
Address, Telephone
Circu-
lation
Rizography A4
(1 side), Hrv.
Photo copy A4
(1 side), Hrv.
COPYING

Mono color
Full colors
Mono color
Full colors
Poligraf-servise (044) 446-62-03
2-a Zhelyabova str.
500
66
165
--
--
VIP (044) 253-31-97, 253-66-02
13 Marinenko str.
500
1000
--
--
45
70
--
--
--
--
Potok-center (044) 265-09-95, 263-84-07
1 Vasyl'kivs'ka str.
500
1000
6,9
12,4
6,6
12,4
58
70
--
Abetka (044) 276-74-48
34 Povitroflots'ky Ave.
500
1000
--
--
--
--
120
150
--
--
City-Inform (044) 227-98-62, 220-91-41
500
1000
62,25
111
174,75
286,50
--
--
--
--
Nazionalny center ekonomichnoyi osvity (044) 268-90-91
79 Bozhenka str.
500
--
55,00
100
--
PI Rudakov (044) 559-45-44, 559-12-69
10 Verkhovnoyi Rady Ave. of. 46
500
1000
--
--
--
--
143,87
287,74
--
--
             

Ukraine-Today.com